LOGORECI LiVE
 
www.logoreci.com FREE LIVE TV  FREE LIVE RADIO 
Logoreci Live > Radio > Europe > Albania > BBC Shqip
.
 

 3. PLAY: BBC Shqip

 

Çdo ditë në 7:00, 11:00, 15:15, 19:00 - Për 30 minuta.

Ju duhet Real Player në qoftese nuk e shikoni. Rekomandohet internet broadband.
BBC Shqip Website

 

Chat | Directory | Gallery + | Live Satellite Wheather | Emergency Phone Numbers

© LOGORECI LiVE - Plug-in Players