LOGORECI LiVE
 
www.logoreci.com FREE LIVE TV  FREE LIVE RADIO 
Logoreci Live > Radio > Europe > Albania > Radio Tirana Internacional
.
 

 3. PLAY: Radio Tirana Internacional

 

Ju duhet Windows Media Player në qoftese nuk e shikoni. Rekomandohet internet broadband.

 

Oraret jane me oren diellore te Grinuic http://wwp.greenwichmeantime.com/ dhe oren lindore te Amerikes. Mund te shikoni ne lidhjen e mesiperme ndryshimet e orarit ne vartesi te vendodhjes suaj.
Nga muaji Mars deri ne Tetor ora leviz ne oren verore dhe eshte nje ore me shume se ne tabelen e meposhteme. Oraret e emisioneve jane objekt i ndryshimeve te Radio Tiranes.

Radio Tirana: National Program (Albanian 12:00-15:30 UTC / GMT) East America (7:00am – 10:30am)
News  Albanian, Lajmet (15:00-15:15 UTC / GMT ) East America (10:00am – 10:15am)
Programi ditor 14:15 UTC /GMT East America  10:15am
Radio Tirana: National Program (Albanian 15:15-15:30 UTC / GMT) East America (10:15am – 10:30am)
Radio Tirana: Nuk ka transmetim  15:30-16:00 UTC / GMT) East America (10:30am – 11:00am)
Radio Tirana: Burasi Tiran Radyosu (Turkish 16:30-16:45 UTC / GMT) East America (11:30am – 11:45am)
Radio Tirana: Sas milun ta Tirana (Greek 16:45-17:00 UTC / GMT) East America (11:45am – 12:00pm)
Radio Tirana: Parla Tirana (Italian 18:00-18:30 UTC / GMT) East America (1:00pm – 1:30pm)
Radio Tirana: Ici Tirana (French 18:30-19:00 UTC / GMT) East America (1:30pm – 2:00pm)
Radio Tirana: Hier ist Radio Tirana (German 19:01-19:29 UTC / GMT) East America (2:01pm – 2:29pm)
Radio Tirana: This is Radio Tirana (English 19:45-20:00 UTC / GMT) East America (2:45pm – 3:00pm)
Radio Tirana: Govorit  Tirana (Serbian 20:30-20:45 UTC / GMT) East America (3:15pm – 3:30pm)
Radio Tirana per Bashkatdhetaret (Albanian 20:30-23:00 UTC / GMT) East America (3:30pm – 7:00pm)
Radio Tirana: This is Radio Tirana (English 02:30-02:45 UTC / GMT) East America (9:30pm – 9:45pm)

 

Chat | Directory | Gallery + | Live Satellite Wheather | Emergency Phone Numbers

© LOGORECI LiVE - Plug-in Players